Obchodní podmínky internetového obchodu www.nejedly.cz


 
1. Základní údaje

Prodávající
NEJEDLÝ s.r.o., Nádražní 481/31, 671 72 Miroslav
Prodávající je zapsán pod spisovou značkou u rejstříkového soudu v Brně oddíl C, vložka 46046
Prodávající je plátcem DPH.

IČ: 26927110
DIČ: CZ26927110
(dále jen "prodávající")
 

Provozovny:
1.Miroslav, Nádražní 481/31, PSČ 671 72, Telefon: +420 515 333 086

2.Miroslav, Brněnská 1241, PSČ 671 72, Telefon: +420 515 335 086


Email: nejedly@nejedly.cz Na emaily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 12 hodin, nejdéle však do 3 dnů

Číslo účtu pro bezhotovostní platby:
Česká spořitelna a.s., č.ú. 2283941319/0800

Adresy servisních míst:

1.Nákladní servis: Miroslav, Nádražní 481/31, PSČ 671 72, Telefon: +420 515 333 086

2.Osobní servis: Miroslav, Brněnská 1241, PSČ 671 72, Telefon: +420 515 335 086

Objednávka zboží

Seznam zboží na stránkách www.nejedly.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dodací lhůta uvedená v e-shopu je orientační. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

Ceny zboží si může kupující ověřit u jednotlivých položek zboží. Pokud u některého zboží cena není uvedena, může si ji kupující ověřit telefonicky nebo mailem. Ceny za dopravu a další poplatky můžete ověřit na stránce Doprava.
Před přijetím objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a kupující bude vyzván k jejich odsouhlasení. Zboží hrazené převodním příkazem, hraďte až na základě proforma (zálohové) faktury.
Zboží, které je uvedeno v e-shopu a je skladem na našich prodejnách, je možno zakoupit ihned bez předchozího objednání. U tohoto zboží může být prodejní cena o 5-10% vyšší než je cena uvedená v e-shopu. Je to z důvodu vyšších režijních nákladů (obsluha, energie, doprava zboží na sklad a další náklady spojené s provozem prodejen).

Zrušení objednávky
Kupující i prodávající mohou bez udání důvodu zrušit objednávku až do potvrzení objednávky prodávajícím. Pokud zruší objednávku prodávající, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.
Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě prodávajícího  a kupujícího za podmínek, které si vzájemně sjednají.

Zaslání zboží

U zboží, které má být kupujícímu zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky prodávajícím.
Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému prodávajícího, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako "konečné potvrzení objednávky'" či telefonické potvrzení objednávky prodávajícím, kdy si kupující potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.
Ustanovení tohoto článku se vztahují pouze na kupní smlouvy uzavírané pro případ zásilkového prodeje , nikoliv pro osobní odběr zboží.

Dodací lhůta
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Kupující je o případném prodloužení dodací lhůty včas informován. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou kupující stanovil v objednávce.

 

Dodací podmínky - vysvětlivky symbolů

Skladem
Zboží je skladem v provozovně Nádražní 481/31 nebo Brněnské 1241. Místo bude upřesněno při potvrzení objednávky.

Skladem - expedice do 24 hodin
Zboží je na externím skladě s dodací lhůtou 1-3 prac. dny

Skladem - expedice do 3 pracovních dnů
Zboží skaldem u dodavatele, dodací lhůta 1-5 prac. dní

Do týdne v e-shopu
Zboží skaldem u dodavatel, dodací lhůta 4-7 prac. dnů

Zjistit dostupnost
Zboží není skladem, dostupnost bude upřesněna.

Doprava pneu zdarma
Platí v případě řádného převzetí objednaných pneu.

Způsob dopravy
Dopravu na určenou adresu zajišťuje prodávající a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám, aktuální ceník je uveden na stránkách www.nejedly.cz v sekci "košík" nebo je možné si jej vyžádat v provozovně prodávajícího v písemné podobě. Možný způsob dopravy a podmínky dopravy zboží najde kupující v sekci "doprava".

Způsob uhrazení ceny za zboží
Kupující má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně dodavatele, dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby nebo poukázáním kupní ceny na účet prodávajícího pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje a to na základě obdržené proforma (zálohové) faktury. 

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a návod k použití výrobku.
Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

Do doby zaplacení zboží je ve smyslu ust. § 2132 NOZ věc ve vlastnictví prodávajícího.
Nebezpečí škody na věci však přechází na kupujícího jejím převzetím.

Převzetí zboží
Kupující je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Na základě vyhotoveného záznamu bude kupujícímu poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Kupující má také právo od smlouvy odstoupit.

Podepsáním dodacího listu kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se liší v závislosti na zvoleném dopravci, více v sekci "doprava".

Komunikace mezi kupujícím a prodávajícím.
Další komunikace mezi prodávajícím a kupujícím je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

Osobní odběr zboží
Pokud kupující objednává zboží přes internet a odebírá ho osobně, prodávající pouze potvrzuje, že zboží je pro kupujícího v provozovně rezervováno.


Zboží je kupujícímu v provozovně prodávajícího rezervováno po dobu 7 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží.
Kupující má právo si zboží v provozovně prodávajícího před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.

V případě osobního odběru zboží v provozovně prodávajícího se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží kupujícím.

Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Záruční doba a záruční list
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím.

Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Kupujícím, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční doba závisí na dohodě mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).


Náhradní díly Zetor

Originální díl Zetor
Originální díly Zetor, které prodáváme jsou opatřeny čárovým kódem Zetor a logem Zetor.
Tvar katalogového čísla v e-shopu a na daňovém dokladu je ve tvaru např.
93-5703, 6245-2704 nebo 16.227.929

Neoriginální díl Zetor
Neoriginální díly, které máme v sortimentu jsou převážně díly na starší typy traktorů Zetor.
Tvar katalogového číslav e-shopu a na daňovém dokladu je ve tvaru např. 952606 nebo 69112615
tedy bez teček a pomlček mezi čísly. Tyto díly na e-shopu prodáváme pod označením ND.

 

Ochrana osobních údajů spotřebitele

Prodávající shromažďuje se souhlasem kupujících osobní údaje kupujících, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Pokud kupující projeví svůj souhlas, může mu prodávající sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Osobní údaje kupujících prodávající nepředává žádné další osobě.

Údaje, které prodávající o kupujícím uchovává a zpracovává může kupující kdykoliv změnit, a to po přihlášení do "zákaznické sekce".

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na nejedly@nejedly.cz nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky.

Zahraniční zákazník

Pro objednávky zákazníků z jiného státu než České republiky, nebo zásilky směřující mimo Českou republiku jsou individuálně stanovovány podmínky platby a dopravy včetně sazeb za platbu a dopravu.

Závěrečná ustanovení

Před zahájením případného sporu před obecným soudem je kupující, který je spotřebitelem, oprávněn v souladu se zákonem č.634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele, zahájit mimosoudní řešení svého sporu, který se mu s prodávajícím nepodařilo vyřešit napřímo. Věcně příslušným orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím je česká obchodní inspekce(www.coi.cz).

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím.
Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.nejedly.cz stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.